resim yok
27 Kasım 2013 - 10:15
Magazin

Tuba Büyüküstün sonunda Avrupalılar'ın dikkatini çekmeyi başardı.

 

Avrupa'yı fethedecek!

 

İşte detaylar:

 

2 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA!

Oyuncu Ortadoğu yüzü olduğu firmanın Belçika'daki tanıtımı için 2 milyon dolara anlaşma yaptı

 

HERKES TANIYOR

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, rol al­dı­ğı di­zi­ler sa­ye­sin­de Or­ta­do­ğu­'da bü­yük bir şöh­ret ya­ka­la­dı.

 

Bu şöh­re­ti çok iyi de­ğer­len­di­ren Bü­yü­küs­tün, ön­ce Tür­ki­ye­'de­ki rek­lam­la­rın­da rol al­dı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­du.

Ar­dın­dan da İs­pan­yol mü­cev­her fir­ma­sı Ar­te Mad­ri­d'in Or­ta­do­ğu rek­lam­la­rın­da rol al­mak için 2 mil­yon do­la­ra imza attı.

 

UZATMA TEKLİFİ

Bü­yü­küs­tü­n ile yap­tık­la­rı ta­nı­tım­dan çok mem­nun ka­lan fir­ma yet­ki­li­le­ri gü­zel oyun­cu­ya söz­leş­me­yi uzat­ma­yı tek­lif et­ti.

 

Özel­lik­le Du­ba­i ve Lüb­na­n’­da rol al­dı­ğı di­zi­ler rey­ting, ta­nıt­tı­ğı ürün­ler sa­tış re­kor­la­rı kı­rarken Bü­yü­küs­tü­n’­ü so­nun­da Av­ru­pa­lı­lar da keş­fet­ti.[reklam]

2 MİLYON DOLAR ALDI

Ön­ce Bü­yü­küs­tü­n’­ün geç­ti­ği­miz yıl rol al­dı­ğı 20 Da­ki­ka di­zi­si İtal­ya­'ya trans­fer ol­du.

 

ŞAMPUAN FİRMASININ YÜZÜ

Ünlü oyuncu şimdi de  2007 yı­lın­dan bu ya­na ça­lış­tı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Bel­çi­ka yü­zü ol­du.

 

Ünlü oyuncu bu an­laş­ma­dan da 2 mil­yon do­lar aldı.

 

KOREL'E KAPTIRMIŞTI

Bü­yü­küs­tün, fir­ma­nın Tür­ki­ye­'de­ki rek­lam kam­pan­ya­sı­nı ise en bü­yük ra­ki­bi Ber­gü­zar Ko­re­l'e kap­tır­mış­tı.

 

 

ÜNLÜLERİN BİLİNMEYEN GİZLİ MESLEKLERİ BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

bizi takip edin