2. Abdülhamid tahttan indirilmesi nasıl oldu? Hangi olaydan sonra gerçekleşti?

Payitaht dizisi ile hayatına tanık olduğumuz 2. Abdülhamid hangi olaydan sonra tahttan indirildi? Sultan'ı tahttan indiren kişiler kimlerdi? Tarihimizin bu önemli olayı hakkında merak edilenler haberimizde...

Nurşah
25 Nisan 2018 - 16:53
Kültür Sanat

Payitaht Abdülhamid dizisi bizlere yakın tarihimizin ince detaylarını gösteriyor ve bizler de bu vesile ile tarihimizde belki de şimdiye dek hiç farkına varmadığımız olayları merak etmeye başlıyoruz. Dizide sezon sonuna yaklaşılırken 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve buna sebep olan olaylar da araştırılmaya başlandı. 2. Abdülhamid'i tahttan indiren olay nedir?

18-04/25/2-abdulhamid-nasil-tahttan-indirildi.jpg

Sultan 2. Abdülhamid kimdir?

21 Eylül 1842 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahıdır ve tahta geçtiği dönemde Batı ve Doğu ile olan ilişkilerimizi dengede tutmaya çalışmıştır. Olaylı günlerde devlete padişahlık yapan 2. Abdülhamid 33 sene boyunca tahtta kalmıştır. Bu süre boyunca Osmanlı Devleti'nde pek çok yenilik yapılmış ve Meşrutiyet ilan edilmiştir. 5 Şubat 1918 senesinde 75 yaşında iken Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etmiştir.

2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve 31 Mart Vakası

Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi 31 Mart Vakası ile bağdaştırılmaktadır. Tarihimizin en karanlık vakalarından birisi olan bu olay günümüzde bile aydınlatılmaya çalışılmaktadır. 13 Nisan 1909 erken saatlerde başlayan ayaklanma Rumi takvime göre 31 Mart'a denk gelen günde gerçekleştirildiği için bu ismi almıştır.

12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece Avcı Taburu* olarak adlandırılan bir grup asker Heyet-i Mebusan'ın önüne yürüdüler ve 2. Meşrutiyet ile gelen yenilikleri kabul etmeyerek ülkenin şeriat kanunlarına göre yönetilmesini istediler. O dönem yönetimde olan Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti uzlaşmacı bir tavır takınmaya çalıştı ise de başarılı olamadı ve vekiller heyeti tek tek istifa etmeye başladı. İttihat ve Terakki üyesi kimi mebuslar o gün içerisinde meclise gitmediler hatta can güvenliklerinin olmadığını iddia ederek şehirden çıkanlar ya da saklananlar bile oldu. İsyancı grup, İttihatçıları gördükleri yerlerde öldürüyorlardı... Meclis bu derece güçsüz düşünce, 2. Abdülhamid tekrardan güçleri eline aldı.

18-04/25/2-abdulhamid-31-mart-tahttan-indirilmesi.jpg

En sonunda İttihat ve Terakki, isyanın sonlandırılması için Hareket Ordusu'nun kurulmasını sağladı. 24 Nisan sabahı erken saatlerde İstanbul'a gelen Hareket Ordusu* bu isyanı bastırdı. Ordu ile birlikte gelenler arasında ilerleyen dönemlerde sadrazamlık yapacak Mahmud Şevket Paşa da vardı.

     

İsyanın bastırılmasından sonra sıkıyönetim ilan edildi ve isyancı askerler önderleri ile birlikte yargılanarak idam cezasına mahkum edildi. Bu vakanın en önemli sonuçlarından birisi de yeni adı Meclis-i Umumi Milli olan yeni kurulun 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi kararı alması oldu.

27 Nisan sabahı Yıldız Sarayı'na gelen dört kişi bu kararı Sultan 2.Abdülhamid'e bildirdi. Bu olayları desteklediği düşünülen Sultan'ın İstanbul'da kalması da zararlı görüldü. 3 sene boyunca Selanik'te ev hapsinde tutulan Sultan, 1912 senesine gelindiğinde Beylerbeyi Sarayı'na getirildi.

2. Abdülhamid'e tahttan indirildiğini kim duyurdu?

Tarih sahnesinde bu görevle karşımıza dört kişi çıkmaktadır...

1)Ermeni Ayan üyesi Aram Efendi

2)Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani

3)Arif Hikmet Paşa

4)Emmanuel Karasu 

  

2. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini öğrendiğinde yazdığı mektup

18-04/25/2-abdulhamid-tahttan-indirilmesi-mektup.jpg

Sultan 2. Abdülhamid bu haberi aldıktan sonra Suriye'de bulunan Ebu Şamat'a şu satırları yazar:

"Ancak ve ancak 'Jön Türk' ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyeti'nin rüesasının tazyik ve tehdidiyle Hilâfet-i İslâmiyeyi terke mecbur edildim. Bu ittihatçılar, Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudiler için bir vatan-ı kavmî kabul ve tasdik etmediğim için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. Bilâhare yüz elli milyon altun İngiliz lirası vereceklerini vaat ettiler. Bu teklifi dahi katiyen reddettim ve kendilerine şu sözle mukabelede bulundum: 'Değil yüz elli milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu tekliflerinizi katiyen kabul etmem! Ben otuz seneden fazla bir müddetle Millet-i İslâmiye'ye ve Ümmet-i Muhammediye'ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve salatin ve Hulefa-i İslâmiyeden aba ve ecdadımın sahifelerini karartmam ve binaenaleyh bu tekliflerinizi mutlaka kabul etmem' diye kat''î cevap verdikten sonra hal'imde ittifak ettiler. Ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Allah Teâla'ya hamd ettim ki ve ederim ki; Devlet-i Osmaniyye ve Alem-i İslâm'a ebedî bir leke olacak olan tekliflerini, yani Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. İşte bundan sonra olan oldu. Ve bundan dolayı da Mevlâ-yı Müteal Hazretlerine hamd ederim."

*Hareket Ordusu: İttihat ve Terakki üyelerinin 31 Mart Vakası'nı bastırmak için kurdukları ordudur.
*Avcı Taburu: Osmanlı'nın ilk özel savaş teşkilatı olarak adlandırılabileceğimiz askeri grubudur.

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat