Şefkat Tepe'nin yıldızı Aslıhan Güner'den farklı bir rol!

'Bahara Yolculuk' filminin çekimleri Kırgızistan'da başladı!

resim yok
21 Ağustos 2014 - 14:20
Magazin

Bahara Yolculuk filminin çekimleri Kırgızistan'da başladı!

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği 'Bahara Yolculuk' filminden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Aslıhan Güner'in başrol oynadığı filmde Kırgızistanlı oyuncular da yer aldı.

 

ÇEKİMLERE KIRGIZİSTAN'DA BAŞLANDI

2.5 mil­yon ki­şi ta­ra­fın­dan iz­le­ne­rek bü­yük ses ge­ti­ren Se­lam fil­mi­nin de­va­mı ni­te­li­ğin­de­ki 'Ba­ha­ra Yol­cu­luk'un çe­kim­le­ri­ne Kır­gı­zis­ta­n'da baş­lan­dı.

Usta sanatçı Hamdi Alkan'ın yönettiği ger­çek bir ha­yat hi­ka­ye­sin­den yo­la çı­kı­la­rak ya­zı­lan fil­min ya­pım­cısı Haluk Örgün.

 

HİKAYESİ

Se­nar­yo­su Erkan Çıplak ta­ra­fın­dan ya­zı­lan film­de Tür­ki­ye­'den Kır­gı­zis­ta­n'a gi­den iki in­sa­nın ya­şa­dık­la­rı zor­luk­lar an­la­tı­lı­yor.

Baş­rol­le­rin­de As­lı­han Gü­ner, Mert Yavuzcan ve Selen Görgüzel'in oy­na­dı­ğı ya­pım­da Kır­gı­zis­tan­lı oyun­cu­lar da yer alı­yor.[reklam]

YÖNETMEN VE OYUNCULARA İLGİ BÜYÜK

'Şefkat Tepe' di­zi­siy­le ta­nı­nan fil­min baş­rol oyun­cu­su As­lı­han Gü­ner, ya­şam zor­luk­la­rı­nın yanı sı­ra be­yin tü­mö­rüy­le mü­ca­de­le eden bir ka­dı­nı oy­nu­yor.

 

ALKAN'A ÖVGÜ

Yönetmen Ham­di Al­kan'la ça­lış­mak­tan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gü­ner;

''Ham­di Al­kan ne is­te­di­ği­ni bi­len, oyun­cu­yu ra­hat­la­tan bir yönetmen'' de­di.

Ey­lül ayı­nın or­ta­la­rı­na ka­dar çe­kim­le­ri sü­re­cek fil­min yö­net­me­ni ve oyun­cu­la­rı­na, çe­kim­le­rin ya­pıl­dı­ğı böl­ge­de ya­şa­yan halk bü­yük il­gi gösteriyor.

 

 

ASLIHAN GÜNER HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları